Založení a správa cechu (Guild)

Od vstupu do cechu (Guild) tě sice dělí jen pár klepnutí, ale vedení cechu vyžaduje trochu víc práce. Vítej tedy u našeho zevrubného přehledu, který tě provede celou správou cechu, od jeho vytvoření až po možnosti úprav!

Vytvoření cechu

Nedaří se ti najít ten správný cech? Tak je možná na čase vytvořit si vlastní!

Nezbytné podmínky

I ten nejslavnější cech začíná vždy jedním hráčem. Ovšem ne každý se může stát vůdcem cechu! Potřebuješ k tomu houževnatost. Vizi. ODHODLÁNÍ!

... Ovšem jelikož jsme zatím neobjevili způsob, jak tyto věci měřit, pojďme se podívat na jiné základní požadavky, které musíš splňovat při zakládání vlastního cechu:

 1. Mít účet na 9. či vyšší úrovni
 2. Být aktivním hráčem ve Wild Rift (3 zápasy v PvP, hodnoceném režimu nebo ARAMu za poslední 2 týdny)
 3. Nebýt momentálně v žádném cechu
 4. Mít čistý rejstřík

  Za posledních 60 dní u tebe nesmíme evidovat žádný z těchto prohřešků:

  • Nevhodné chování v chatu
  • Nevhodné jméno vyvolávače
  • Úmyslné umírání
  • Používání botů
  • Obchodování s účty / prodej účtů
  • Stornovaná platba / podvod s dárky

  Za posledních 14 dní u tebe nesmíme evidovat žádný z těchto prohřešků:

  • Nečinnost či opouštění hry

Pokud tato kritéria splňuješ, blahopřejeme! Můžeš si založit svůj vlastní cech. Budeš však potřebovat ještě jednu věc: 400 Poro Coins na zakoupení žetonu pro vytvoření cechu (Guild Creation Token) či 200 Wild Cores pro přímé založení! Poznámka: hráči si mohou žeton cechu za Poro Coins koupit jen JEDNOU! Následné žetony je nutné koupit za Wild Cores.

Chceme, aby každý cech vznikl za nějakým jasným účelem, ať už to je trávení času s kamarády, nebo ovládnutí žebříčků. Tím, že vytvoření cechu spojíme s drobným poplatkem, dáme cechům jako takovým určitou hodnotu a společnou startovní čáru. Zbytek je už jen na tobě!

Vůdci cechu si musí udržovat čistý rejstřík!

Jelikož jsou vůdci cechu vzorem ve svém cechu i pro celou komunitu Wild Rift, musí dodržovat vyšší standard. Pokud jsi vůdce cechu, který se dopustí jednoho z výše uvedených prohřešků, tvoje pozice přejde na dalšího vhodného kandidáta a ty budeš muset čekat 14 dnů, než tě bude moct prozatímní vůdce vrátit na pozici vůdce – POKUD se rozhodne, že tě povýší! Pokud chceš, aby tvůj cech zůstal tvůj, nejlepším způsobem je chovat se vždy sportovně a hrát podle pravidel.

Úvodní nastavení

Být příkladným obyvatelem Wild Rift a mít v prasátku pár přebytečných Poro Coins nebo Wild Cores je teprve začátek. Teď je na čase cech skutečně VYTVOŘIT!

Přejdi na stránce s cechy do sekce Nástroj pro vyhledávání cechů (Guild Finder) a klepni na tlačítko Vytvořit (Create). Budeš muset zadat podrobnosti ke svému cechu – jeho název, značku, ikonu, popis, úroveň soukromí, jazyk a tematické štítky. O všech těchto prvcích se dozvíš víc v našem článku Přehled cechů (Guilds).

Při výběru prvotního nastavení cechu je zapotřebí mít na paměti pár omezení:

Prvek Omezení Možnost změny po vytvoření
Název cechu (Guild Name) 3–28 znaků
Žádná sprostá či nevhodná slova
Ano (jednou za 24 hodin)
Značka cechu (Guild Tag) 2–5 znaků
Žádná sprostá či nevhodná slova
Žádné speciální znaky
Ne
Ikona cechu (Guild Icon) Pouze nabízené možnosti Ano
Popis cechu (Guild Description) Maximálně ~200 znaků Ano
Úroveň soukromí (Privacy Level) Veřejná (Public) či chráněná (Protected) Ano
Jazyk (Language) Pouze jazyky použité ve hře Ano
Tematické štítky (Topic Labels) Pouze nabízené možnosti Ano

Jakmile vyplníš všechna uvedená políčka, klepni na Potvrdit (Confirm), použij tak žeton pro vytvoření cechu / Wild Cores a otevři brány svého cechu! A neboj – pokud něco přehlédneš, systém tě vrátí zpět a umožní ti chybějící informace doplnit, aniž by se ty stávající smazaly.

Správa cechu

Tvůj sen se konečně stal skutečností: cech Baronovo brutální bratrstvo je připraven zapsat se do dějin!

A když je teď tvůj cech hotový a otevřený, je na čase trochu si ho vyšperkovat, k čemuž slouží...

Možnosti úprav

Jak bude tvůj cech růst a rozvíjet se, budeš moci dle libosti měnit jeho ikonu, popis, úroveň soukromí a tematické štítky, aby lépe zachycovaly jeho stávající podobu. Ale co je důležitější, budeš také moci upravovat role jeho členů!

Cechovní role (Guild Roles)

K založení cechu stačí jediný člověk, ovšem jeho plnohodnotné fungování vyžaduje... no, celý cech hráčů!

Členové jsou sice sjednocení pod jednou zástavou, ale každý má svou vlastní roli:

Vůdce (Leader)

Vůdce, jímž se standardně stává zakladatel cechu, má nad cechem absolutní kontrolu. Nastavení a úpravy, povyšování a degradace, zvaní i vyhazování hráčů – můžeš dělat zkrátka vše! Měj jen na paměti, že i kdyby ti se založením cechu pomohl někdo další, vůdce může být jen jeden.

Přihlašuj se, nebo odstup

Vůdci o svou pozici přijdou po 30 dnech neaktivity, v takovém případě tato role trvale přejde na dalšího hráče splňujícího podmínky (kritéria jsou stejná jako při zakládání cechu!), a to podle role / délky členství v cechu.

Důstojník (Officer)

Úkolem důstojníků je pomáhat ti s každodenní správou cechu, jako je vyhodnocování žádostí o členství, aktualizace cechovních zpráv a spravování seznamu členů. Jejich základní oprávnění jsou téměř shodná s těmi vůdcovými, takže pokud jejich práva neomezíš, svěřuj tento titul jen těm nejdůvěryhodnějším spolubojovníkům.

Člen (Member)

Tlukoucí srdce každého cechu! Všichni noví hráči do cechu vstupují jako členové – tedy v roli, která nemá v základním nastavení žádná speciální oprávnění. Tím pádem nemohou upravovat nastavení nebo přímo měnit stav jiných spoluhráčů. Co ovšem MOHOU dělat, je přispívat k vylepšování cechu, takže nabírej nováčky o sto šest!

Převod vůdcovství

Pokud je pro tebe břímě vůdcovství příliš těžké, můžeš jej jednoduše převést na kohokoliv jiného z cechu. Jedinou podmínkou je, aby daný hráč neměl na svém kontě žádný z prohřešků uvedených v bodu 4 výše uvedené sekce Vytvoření cechu. Má-li rejstřík čistý jako padlý sníh, stane se novým vůdcem a tvoje vlastní role se změní na důstojníka.

V případě, že cech opustíš, přejde vůdcovství na hráče, který se nachází nejvýš z pohledu role / délky členství v cechu.

Oprávnění

Každá role má úvodní sadu oprávnění, kterou můžeš jakožto vůdce cechu kdykoliv změnit. Chceš si ponechat výhradní právo někoho povýšit nebo degradovat? Jak je libo! Chceš, aby mohl pozvánky do cechu schvalovat úplně každý? Tak dobře, králi, královno či císaři Chaosu – děj se tvoje vůle!

Úpravu těchto nastavení provedeš prostým klepnutím na položku Oprávnění (Permissions) a pak už se jen musíš rozhodnout, co každá z rolí může a nemůže dělat. Na výběr jsou tyto možnosti:

 • Povýšení (Promote) – Povolit roli povyšovat ostatní hráče v rámci cechovní hierarchie až na svou vlastní úroveň
 • Degradování (Demote) – Povolit roli degradovat ostatní hráče na role nižšího stupně
 • Oznámení povýšení (Announce Promotion) – Oznamovat, když je hráč povýšen do uvedených rolí
 • Úprava hlavní stránky cechu (Edit Guild Homepage) – Povolit roli měnit hlavní stránku cechu, tedy ikonu, název, popis, erb se značkou apod.
 • Vyhazování (Kick) – Povolit roli vyhazování ostatních hráčů, jejichž role se nachází v hierarchii níže (položka zároveň uděluje přístup k seznamu blokovaných hráčů)
 • Schvalování žádostí (Approve Invites) – Povolit roli schvalovat/odmítat přijaté žádosti o vstup do cechu (měj na paměti, že u veřejných cechů nemá toto nastavení žádný efekt)

Oprávnění je vhodné navolit co nejdříve, aby členové cechu věděli, s čím mohou počítat, ale zároveň se je neboj v případě potřeby změnit!

Seznam členů (Member List)

Seznam všech hráčů, kteří se aktuálně nacházejí v cechu. Chceš se o některém z členů dozvědět víc? Stačí klepnout na jeho jméno!

Ačkoliv je cech zpočátku omezený na 40 členů, prostřednictvím zvyšování úrovně cechu lze tento strop zvednout až na 140 členů.

Seznam blokovaných hráčů (Ban List)

Někteří hráči a cechy si vzájemně prostě nesednou. V takovém případě můžeš nevítaného hráče vyhodit, čímž ho zároveň zapíšeš... na SEZNAM BLOKOVANÝCH HRÁČŮ.

Jakmile je vyvolávač na „černé listině“ tvého cechu, nemůže se ani pokusit o opětovný návrat. A pokud o někom předem víš, že by se do tvého cechu v žádném případě nehodil, můžeš dát jeho jméno na seznam i preventivně.

Pokud seznam blokovaných hráčů zaplníš (vejde se tam až 1000 jmen), můžeš některé z těch dřívějších smazat a zahájit proces smíření!

Smazání cechu

Všechno jednou skončí – a to se týká i cechů.

Ovšem ke smazání cechu nevede žádná rychlá cesta, takže se nemusíš bát, že omylem stiskneš špatné tlačítko... a PUF! Je-li nějakému cechu souzeno zaniknout, může to proběhnout dvěma způsoby:

Žádní hráči

Jak jsme uvedli výše, v případě odchodu vůdce jeho titul automaticky přejde na dalšího člena cechu, který splňuje příslušné podmínky.

Jestliže se však v cechu nenachází nikdo, kdo by mohl korunu zdědit, a ty jakožto vůdce se přesto pokusíš odejít, objeví se ti upozornění, že cech bude v takovém případě rozpuštěn, a ty budeš mít na výběr pokračovat nebo akci zrušit. Zvolíš-li první variantu, Baronovo brutální bratrstvo se stane historií.

Žádná herní aktivita

V případě, že se v průběhu 30 dní nepřihlásí do hry žádný z členů cechu, bude cech smazán. Takže hraj, ať může tvůj sen žít dál!

Cechy NELZE obnovit

Jakmile bude cech smazán, všechna jeho data trvale zmizí – a to včetně dosaženého postupu!

Vylepšování cechu

Až bude mít tvůj cech všechna nastavení dle tvých představ, bude na čase začít získávat odměny a pustit se do zvyšování úrovně!

Byl pro vás tento článek užitečný?

Nemůžeš najít, co hledáš?

Ať máš potíže s technikou, nebo frustrací, jsme tu pro tebe! Odešli žádost o podporu! Pokud nepropadne nějakým portálem, brzy se ti ozveme.

/ Odeslání žádosti
Používá technologie Zendesk