Hoàn Trả Tiền

Ngưng Hỗ Trợ Cửa Hàng Samsung Galaxy

Kể từ 07:01 ngày 16/03/2023 (giờ Việt Nam), Tốc Chiến sẽ không còn khả dụng trên Cửa Hàng Samsung Galaxy. Để tiếp tục chơi Tốc Chiến, hãy truy cập Google Play hoặc App Store.

Bạn thay đổi quyết định về việc mua Wild Core và muốn hoàn trả? Cũng không có gì là lạ cả, ai cũng có lúc như vậy mà!

Tuy nhiên, do cơ chế hoạt động của các ứng dụng bên thứ ba nên chúng tôi không thể hoàn trả trực tiếp cho bạn. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không thể hoàn trả được nhé! Cả App Store, CH Google Play và Galaxy Store đều cung cấp tính năng hoàn trả cho các giao dịch trong ứng dụng với một số điều kiện nhất định và họ cũng có các hướng dẫn về cách thức thực hiện hoàn trả.

Đối với các thiết bị Apple thực hiện giao dịch qua App Store, nhấn vào đây.
Đối với các thiết bị Android thực hiện giao dịch qua CH Google Play , nhấn vào đây.
Đối với các thiết bị Samsung thực hiện giao dịch qua Galaxy Store, nhấn vào đây. <--Ngưng hỗ trợ kể từ ngày 16/03/2023!

Mong bạn hiểu rằng, nếu Apple, Google hoặc Samsung từ chối hoàn trả cho bạn, chúng tôi sẽ không thể làm gì hơn.

Số Dư Âm

Nếu bạn đã sử dụng Wild Core trong thời gian yêu cầu hoàn trả giao dịch, tài khoản của bạn có thể hiển thị số dư âm, khiến bạn không thể chơi game. Hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới cho chúng tôi để giải quyết vấn đề này.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk