League of Legends: Wild Rift

Bộ phận Hỗ trợ người chơi không thể cấp, điều chỉnh hoặc cho phép người chơi truy cập vào Liên minh Huyền thoại: Khu vực Wild Rift Beta đã đóng cửa - Để biết thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về bản Beta của chúng tôi: https://support-wildrift.riotgames.com/hc/vi/articles/360052020494

Bài viết này có hữu ích không?

Can’t find what you’re looking for?

From tech to tilt, we're here to help you! Submit a Ticket! So long as a poro doesn't eat it, we'll get back to you soon.

/ Submit a Ticket
Được bảo trợ bởi Zendesk